مجله مهاراجه

کاسترد

کاسترد

کاستر یک دسر است که ما بلوچ ها آن را زیاد درست میکنیم.. . و در روز عید فطر و قربان هم حتما این دسر را برای پذیرایی از مهمان ها درست میکنیم... . این دسر فوق العاده خوشمزه است