ادویه


همه چیز در مورد نمک صورتی!!

/post-126

نمک هیمالیا از نظر شیمیایی به نمک خوراکی معمولی شباهت دارد و دارای ۹۸٪ سدیم کلراید است. سایر مواد نمک شامل مواد‌ معدنی‌ای نظیر پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند و به‌همین‌خاطر است که رنگ این نمک صورتی کم‌رنگ است. وجود این مواد معدنی دلیل متفاوت بودن مزه‌ی نمک صورتی هیمالیا با نمک‌ معمولی است.


خواص تمر هندی

/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C

گرانیتای هندوانه

/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87

پنج خوراکی اردیبهشتی که باید امتحان کرد

/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

همه چیز درباره همبرگر

/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1