شامی

ترش شامی به سبک مهاراجه

/post-143

شامی ترش نوعی خورشت شمالی است که با شامی‌ گوشتی که داخل سس گوجه مزه‌دار شده، درست می‌شود.