دسربلوچی

کاسترد

/post-124


کاستر یک دسر است که ما بلوچ ها آن را زیاد درست میکنیم..
.
و در روز عید فطر و قربان هم حتما این دسر را برای پذیرایی از مهمان ها درست میکنیم...
.
این دسر فوق العاده خوشمزه است