ادویه کاری مهاراجه

کاری نخود فرنگی

/post-133

این دستور العمل اولیه از چند ادویه ساده مهاراجه برای یک غذای خوش طعم هندی استفاده می کند که به طور طبیعی کاملا گیاهی است.
.